مطالب در دسته :lagophthalmos

خوابیدن با چشمان باز lagophthalmos

23rd نوامبر , 2018
خوابیدن با چشمان باز بیش از یک استعاره برای هوشیار بودن است در دنیا واقعا انسان هایی هستند که موقع خوابیدن چشمانشن باز است . این مسئله می تواند به چشمانشان و رویا دیدنشان آسیب بزند ناتوانی در بستن چشم ها lagophthalmos نامیده می شود اگر این ناتوانی فقط در زمان خواب اتفاق بیافتد به آن lagophthalmos شبانه گفته می شود . ناتوانی در دربستن چشم به این معنا نیست که ... ادامه مطلب