مطالب در دسته :آرگوس دو

گیرنده های مصنوعی چشم

گیرنده‌های نوری مصنوعی در آینده بینایی را به میلیون ها نفر باز خواهد گردانند

24th ژانویه , 2019
فتورسپتور های مصنوعی گیرنده های عصبی شبکیه چشم انسان است که نور را تبدیل به سیگنال های عصبی تبدیل می کند در سال های گذشته اینکه مردم بتوانند با چشم مصنوعی دوباره بینایی خود را بدست بیاورند یک موضوع علمی تخیلی محسوب می شد. همین امر در مورد بقیه اندام های بدن هم صادق بود اما امروزه قلب مصنوعی، ریه و زانو ی مصنوعی  به خوبی به جای عضو واقعی کار می کنند. البته هنوز یک چشم مصنوعی کامل ... ادامه مطلب