هشت نکته ایمنی چشم در آشپزخانه

پریدن روغن به چشم در موقع سرخ کردن اصطلاح پریدن روغن برای همه خانم ها آشناست . اتفاقی که به راحتی ممکن برای شما پیش بیاید و شاید هم آمده باشد . بهترین استراتژی برای در امان ماندن از این اتفاق پیشگیری از آن است . اگر با عینک محافظ مشکل دارید حداقل سر مایتابه … ادامه خواندن هشت نکته ایمنی چشم در آشپزخانه